2020-09-09 17:48:34

Obavijest o radu sa strankama

PREDMET: Rad sa strankama

Prema Provedbenom planu organizacije rada i izvođenja nastave u OŠ Šijana Pula u šk.god. 2020/2021, te protokola postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima od 02.09.2020. god. privemeno se ograničava rad sa strankama u OŠ Šijana Pula.

Pozivaju se svi roditelji i stranke da svu komunikaciju prema nadležnim tijelima OŠ Šijana Pula obavljaju putem elektroničke pošte  (os-sijana.pu@skole.hr), zemaljske pošte ili telefonski: 

- ravnateljica 052 500 302;  098 312 78 01

- stručna služba 052 214 305; 099 390 67 66

- tajništvo 052 500 301; 099 312 78 00

- računovodstvo 052 382 020; 099 312 78 03

 U slučaju potrebe izravnog kontakta s nekim od djelatnika škole (u iznimnim slučajevima) potrebno je prethodo dogovoriti sastanak.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

                   Ravnateljica  Alma Tomljanović, prof. 


Osnovna škola Šijana Pula