2020-03-14 06:16:47

Virtualni razredi - dodatne informacije

Microsoft Teams - Priručnik za učenike - u priručniku je pojašnjen postupak prijavljivanja u Office365 i Teams.

Ako je razrednik dodao učenika u razred nije potrebno koristiti objavljene linkove za pristupanje, samim ulaskom u Teams učeniku se odmah vidi tim u koji je dodan.


Osnovna škola Šijana Pula