2019-09-21 00:44:55

Obavijest o sufinanciranju školske marende i produženog boravka za učenike s područja općine Medulin

Za stjecanje prava na sufinanciranje školske marende i produženog boravka potrebno je na adresu Općine Medulin Centar 223, 52203 ili na e-mail adresu: pisarnica@medulin.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Učenicima koji su korisnici dječjeg doplatka troškovi marende sufinanciraju se u iznosu od 50%.

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

- osobnu iskaznicu roditelja 

- osobnu iskaznicu djeteta / potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj)

- važeće rješenje o dječjem doplatku

- ugovor o korištenju školske marende

 

Djeci čiji roditelji u domaćinstvu imaju troje ili više djece do navršene 26. godine života, troškovi školske marende sufinanciraju se 30%.

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

- osobnu iskaznicu roditelja 

- osobnu iskaznicu sve djece / potvrde o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj)

- ugovor o korištenju školske marende

 

Općina Medulin sufinancira korištenje produženog boravka u školama na način da participira u plaćanju fiksnog dijela produženog boravka u iznosu od 495 kn mjesečno po učeniku. Roditelj plaća ostatak cijene do iznosa od 615 kn i 22 kn po danu za topli obrok (kojeg Općina ne plaća).

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

- osobnu iskaznicu roditelja 

- osobnu iskaznicu djeteta / potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj)

- ugovor o korištenju produženog boravka    


Osnovna škola Šijana Pula